Δημήτρης Δεγαμινιώτης Profile

Δημήτρης Δεγαμινιώτης

Ορκισμένος εργένης κρατώ την σημαία της πολυγαμικότητας ψηλά στον λόφο της μάχης βλέποντας τους στρατιώτες μου να λιγοστεύουν όσο μεγαλώνω..

Photos and Videos