Δημήτρης Δεγαμινιώτης Instagram Profile

Δημήτρης Δεγαμινιώτης Profile

Δημήτρης Δεγαμινιώτης

Ορκισμένος εργένης κρατώ την σημαία της πολυγαμικότητας ψηλά στον λόφο της μάχης βλέποντας τους στρατιώτες μου να λιγοστεύουν όσο μεγαλώνω..

Photos and Videos